Nhận cung cấp sĩ lẻ cặp xu Úc Vàng Bạc hình con Gà năm 2017.

Giá lẻ: 180/cặp

Giả sỉ từ 20 cặp trở lên vui lòng CALL