Cao học Việt Bỉ:
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Tài chính Ngân hàng, và Thạc sĩ Marketing & Quảng cáo Năm 2012 (Đợt 2).

Dự án Cao học Việt-Bỉ là Dự án hợp tác đào tạo thạc sỹ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) và Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (SBSem) thuộc Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Dự án được thực hiện tại Trường ĐHKTQD từ năm 1996 với sự hỗ trợ tài chính của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp hơn 10 năm. Từ năm 2009, Dự án chuyển sang hình thức hợp tác song phương giữa hai trường trên cơ sở lấy thu bù chi, không vì lợi nhuận.

Từ năm 2012, Dự án Cao học Việt Bỉ đưa vào giảng dạy 02 chương trình cao học chuyên ngành: Thạc sĩ Quản trị Tài chính Ngân hàng, và Thạc sĩ Marketing & Quảng cáo. Chương trình được thiết kế theo giáo trình quốc tế, với các môn học có tính ứng dụng cao và kiến thức cập nhật theo sát thực tế, hướng đến đội ngũ quản lý hiện hành cũng như các ứng viên cho các vị trí quản lý tại doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

Để biết thêm chi tiết về thời gian, điều kiện tuyển sinh, nội dung chương trình đào tạo, Ban điều hành dự án xin trân trọng kính mời các anh chị quan tâm xem trên trang web www.isneu.edu.vn hoặc liên hệ với Bộ phận tuyển sinh theo số điện thoại và địa chỉ đưới đây:
Ms. Nguyễn Phạm Hoài Anh
Viện Đào tạo Quốc tế,
Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
ĐT: (84-4) 36285711 (84-4) 36285711 . DD: 0943516777
E-mail: infovietbi@isneu.org. Website: www.isneu.edu.vn