Chào cả nhà!
Hiện tại mình ng quên đang rảnh trong thơì gian như trên muốn kiếm việc làm thêm.
giúp viêc nhà theo giờ, phụ bán hàng.....v...v.
Dt: 01682754211