TINIWORLD SẮP KHAI TRƯƠNG TẠI CẦN THƠ, HẢI PHÒNG, HÀ NỘI (IPH) tuyển dụng các vị trí sau:
- Supervisor: số lượng: 05
- Team leader: số lượng: 06
- IT sửa máy game: số lượng: 06
- Tạp vụ: số lượng: 05
- Nhân viên phục vụ khu vui chơi: số lượng: 100

TINIWORLD MỞ RỘNG TẠI TPHCM và BÌNH DƯƠNG cần tuyển dụng bổ các vị trí sau:
- Supervisor: số lượng: 03
- Team leader: số lượng: 02
- IT sửa máy game: số lượng: 03
- Tạp vụ: số lượng: 02
- Nhân viên phục vụ khu vui chơi: số lượng: 20

CV gửi về cho Ms. Nguyên qua mail: nguyen.nguyen@nkidcorp.com
Tham khảo web: www.tiniworld.com