Cơ sở mình đang trực tiếp hợp tác với các nhà sản xuất hương công nghệ thái theo tiêu chuẩn việt nam. Ưu điểm nổi bật của hương thái là tàn cuộn quăn, rất cứng và khó gẫy rụng. Tàn có màu vàng óng rất đẹp. Mình muốn mở rộng thị trường. Rất mong các mẹ chia sẻ và giúp đỡ.