Cần thanh lý gấp văn phòng phẩm

  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O9837872O9
  Địa chỉ: TP VŨNG TÀU
  Tình Trạng: Còn hàng

  NHẬP HÀNG CÒN MỚI NGUYÊN ĐAI NGUYÊN KIỆN, DO THUÊ MẶT BẰNG CHƯA PHÙ HỢP NÊN CẦN THANH LÝ GẤP MỘT SỐ HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM NHƯ FILE ĐÍNH KÈM

  GIÁ THANH LÝ GIẢM 15% SO VỚI GIÁ NHẬP

  Anh chị em có nhu cầu vui lòng liên hệ 0983787209

  ĐƠN HÀNG CẦN THANH LÝ GẤP
  STT LOẠI SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI BAO BÌ ĐVT SỐ LƯỢNG NHẬP ĐƠN GIÁ NHẬP THÀNH TiỀN GHI CHÚ
  1 Bút bi TL08 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng cây 100 2,000 200,000
  2 Bút bi TL08 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng cây 60 2,000 120,000
  3 Bút bi TL08 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng cây 40 2,000 80,000
  4 Bút bi TL025 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 3,000 300,000
  5 Bút bi TL025 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 3,000 300,000
  6 Bút bi TL025 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 3,000 120,000
  7 Bút bi TL027 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 2,300 230,000
  8 Bút bi TL027 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 2,300 230,000
  9 Bút bi TL027 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 2,300 92,000
  10 Bút bi TL034 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 1,800 72,000
  11 Bút bi TL034 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 1,800 36,000
  12 Bút bi TL047 xanh 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 30 3,700 111,000
  13 Bút bi TL047 đỏ 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 3,700 74,000
  14 Bút bi TL048 xanh 10 cây/hộp, 40 hộp/thùng, 400 cây/thùng Cây 40 12,000 480,000
  15 Bút bi TL049 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,300 46,000
  16 Bút bi TL049 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 2,300 92,000
  17 Bút bi TL061 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,100 42,000
  18 Bút bi TL061 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,100 42,000
  19 Bút bi TL079 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 2,300 92,000
  20 Bút bi TL079 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,300 46,000
  21 Bút bi TL079 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,300 46,000
  22 Bút bi TL079 Plus đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp (1200 cây)/thùng Cây 20 2,100 42,000
  23 Bút bi TL079 Plus đen 20 cây/hộp, 60 hộp (1200 cây)/thùng Cây 20 2,100 42,000
  24 Bút bi TL-090 xanh 20 cây/ màu/ hộp, 100 hộp/ thùng carton (2000 cây/thùng). Cây 20 1,200 24,000
  25 Bút bi TL-093 xanh 20 cây/ màu mực/ hộp, 100 hộp/ thùng carton (2.000 cây/ thùng carton) Cây 20 1,500 30,000
  26 Bút bi TL-097 xanh 40 cây (màu mực)/ lon, 960 cây/ thùng Cây 20 1,700 34,000
  27 Bút bi TL-097 đỏ 40 cây (màu mực)/ lon, 960 cây/ thùng Cây 40 1,700 68,000
  28 Bút GEL07 xanh 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 3,200 64,000
  29 Bút GEL07 đỏ 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 3,200 64,000
  30 Bút GEL07 đen 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 3,200 64,000
  31 Bút GEL08 xanh 20 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 480 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  32 Bút GEL08 đỏ 20 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 480 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  33 Bút GEL08 đen 20 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 480 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  34 Bút Gel bấm GEL09 - Master Ship xanh 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng Cây 36 5,700 205,200
  35 Bút Gel bấm GEL09 - Master Ship đen 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng Cây 12 5,700 68,400
  36 Bút GEL012/DO xanh 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  37 Bút GEL012/DO tím 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  38 Bút Gel-020 tím 20 cây/màu/hộp, 48 hộp/thùng carton (960 cây/ thùng). Cây 20 3,800 76,000
  39 Bút GEL022 xanh 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,700 74,000
  40 Bút GEL022 đỏ 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,700 74,000
  41 Bút GEL022 đen 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,700 74,000
  42 Bút gel GEL-026 xanh 20 cây (cùng màu mực)/ hộp, 960 cây/ thùng. Cây 20 3,500 70,000
  43 Bút gel GEL-029 xanh 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng, 960 cây/ thùng Cây 20 6,000 120,000
  44 Bút Gel B-01 B.Master xanh 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  45 Bút Gel B-01 B.Master đen 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  46 Bút Gel B-03 Hi Master xanh 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 24 5,700 136,800
  47 Bút Gel B-14 xanh 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,500 70,000
  48 Bút lông kim FL04 - Beebee xanh 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  49 Bút lông kim FL04 - Beebee tím 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  50 Bút lông kim FL04/DO xanh 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  51 Bút lông kim FL04/DO tím 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  52 Bút lông kim rửa được FL08/DO tím 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng Cây 20 4,000 80,000
  53 Bìa nút A4 có in -HCB2434 (loại 1) trong 10 bìa/túi, 200 bìa/thùng Bìa 50 3,200 160,000
  54 Bút lông bảng-WB02 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 40 3,900 156,000
  55 Bút lông bảng-WB03 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng Cây 20 5,300 106,000
  56 Bút lông bảng-WB016/DO 10 cây/ hộp (cùng một màu); 75 hộp/ thùng; 750 cây/thùng Cây 20 5,200 104,000
  57 Bút lông dầu-PM04 CeeDee xanh 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 72 hộp/thùng; 720 cây/thùng Cây 20 6,500 130,000
  58 Bút lông dầu-PM04 CeeDee đỏ 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 72 hộp/thùng; 720 cây/thùng Cây 20 6,500 130,000
  59 Bút dạ quang HL-03 vàng 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng Cây 10 5,100 51,000
  60 Bút dạ quang HL-03 cam 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng Cây 10 5,100 51,000
  61 Bút dạ quang HL-03 lá 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng Cây 10 5,100 51,000
  62 Bút dạ quang HL-012 vàng 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng Cây 10 7,000 70,000
  63 Bút xóa CP02 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 24 hộp/thùng; 240 cây/thùng Cây 50 15,000 750,000
  64 Bút xóa CP05 12 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 576 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 48 hộp/thùng; 480 cây/thùng Cây 50 11,500 575,000
  65 Đế cắm bút PH-02 xanh 10bộ/hộp, 180 cái/thung Bộ 10 10,000 100,000
  66 Bấm kim số 10 ST-02 12 cái/hộp, 25 hộp/thùng, 300 cái/thùng Cái 10 13,000 130,000
  67 Bấm kim số 10 ST-09 1 cái/ hộp, 10 hộp/ inner, 200 cái/ thùng Cái 10 16,500 165,000
  68 Kim bấm số 10 STS-02 20 hộp nhỏ/hộp giấy, 800 hộp nhỏ/thùng Hộp 10 2,000 20,000
  69 Băng keo OPP trong BKT-06 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng Cuộn 12 9,900 118,800
  70 Băng keo OPP trong BKT-08 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng Cuộn 12 12,300 147,600
  71 Băng keo OPP trong BKT-10 6 cuộn/block, 20 block/thùng, 120 cuộn/thùng Cuộn 12 16,000 192,000
  72 Băng keo OPP trong BKT-15 6 cuộn/block, 20 block/thùng, 120 cuộn/thùng Cuộn 5 21,500 107,500
  73 Bao thư BT-01 25 cái/ túi nilon, 200 túi/ thùng Cái 100 200 20,000
  74 Hồ dán 30ml G-08 12 lọ/khay, 40 khay/thùng, 480 lọ/thùng Lọ 48 2,400 115,200
  75 Bút chì gỗ GP-01 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 60 2,500 150,000
  76 Bút chì gỗ GP-03 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 60 3,000 180,000
  77 Bút chì gỗ GP-04 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 60 3,000 180,000
  78 Bút chì gỗ GP-012 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 30 1,800 54,000
  79 Bút chì nhựa GP-016 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng carton, 960 cây/thùng Cây 30 1,300 39,000
  80 Bút chì gỗ GP-018 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng carton, 960 cây/ thùng Cây 30 2,400 72,000
  81 Bút chì gỗ GP-020 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng carton, 960 cây/ thùng. Cây 30 1,900 57,000
  82 Bút chì khúc PC-09 20 cây/lon, 48 lon/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 2,500 50,000
  83 Chuốt bút chì S-04 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton hay 576 cái/thùng Cái 48 3,900 187,200
  83 Chuốt bút chì S-01 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton hay 576 cái/thùng Cái 40 1,500 60,000
  84 Chuốt bút chì S-05 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton hay 576 cái/thùng Cái 24 5,500 132,000
  85 Chuốt bút chì S-06 18 cái/ hộp giấy, 432/ thùng carton Cái 18 7,400 133,200
  86 Chuốt chì S-09 30 chuốt/ hộp, 100 hộp/ thùng, 3000 cái/ thùng Cái 30 1,800 54,000
  87 Gôm E-05 20 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 800 cục/thùng Cục 40 2,800 112,000
  88 Gôm E-11 (Gôm đen) 30 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 1.200 cục/thùng Cục 30 2,600 78,000
  89 Kéo Học sinh SC-03 01 kéo/ blister card, 10 cây/ hộp, 20 hộp/ thùng, 240 cây/ thùng carton Cái 10 12,000 120,000
  90 Kéo Học sinh SC-09/DO 01 kéo/ blister card, 20 cây/ hộp, 12 hộp/ thùng, 240 cây/ thùng carton. Cái 10 14,000 140,000
  91 Compa C-02 40 hộp/thùng, 480 cái/thùng Cái 20 6,800 136,000
  92 Bảng học sinh B-016 Plus T100 01 cái/ túi OPP; 100 cái/thùng carton. Cái 20 12,000 240,000
  93 Bảng học sinh B-018 xanh T100 01 cái/ túi OPP; 100 cái/thùng carton. Cái 20 12,000 240,000
  94 Thước thẳng SR-02 20cm 200 cây/thùng Cây 20 2,700 54,000
  95 Thước thẳng SR-03 30cm 200 cây/thùng Cây 20 3,300 66,000
  96 Thước thẳng SR-021 30cm PVC 1 cây/ túi, 400 cây/ thùng Cây 20 1,800 36,000
  97 Thước thẳng SR-022 20cm PVC 1 cây/ túi, 400 cây/ thùng Cây 20 1,100 22,000
  98 Thước dẻo SR-023 18cm PP 1 cây/ túi, 400 cây/ thùng Cây 20 1,500 30,000
  99 Thước thẳng SR-026 50cm 1 cây/túi, 200 cây/thùng Cây 10 15,000 150,000
  100 Tập tô màu CB-09/thay CB01 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng. Quyển 20 6,500 130,000
  101 Tập tô màu CB-011/thay CB02 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng. Quyển 20 6,500 130,000
  102 Tập tô màu CB-012/thay CB03 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng Quyển 20 6,500 130,000
  103 Tập tô chữ TTC-01 20 quyển/túi, 10 túi/thùng, 200 quyển/thùng Quyển 20 8,000 160,000
  104 Tập tô nét TTC-04 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng Quyển 11 8,000 88,000
  105 Sách làm quen Tiếng Việt tập 1 LQTV01 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng Quyển 20 9,000 180,000
  106 Sách làm quen Tiếng Việt tập 2 LQTV02 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng Quyển 18 9,000 162,000
  107 Luyện viết chữ đẹp LVCD-03 10q/túi, 200q/thùng Quyển 8 10,500 84,000
  108 Hộp viết PCA07/DO 80 cái/thùng Cái 20 9,500 190,000
  109 Hộp viết PCA-011/DO 01 cái/ túi nilon, 60 cái/ thùng (35 xanh, 25 hồng) Cái 5 30,000 150,000
  110 Min chì PCL-03 10 ống/hộp, 6 hộp/hộp lớn, 480 ống/thùng Ống 20 4,200 84,000
  111 Sáp màu CR-C09 (24 màu) 5 hộp/lốc, 16 lốc/thùng, 80 hộp/ thùng Hộp 10 19,000 190,000
  112 Sáp màu CR-C016 (12 màu) 10 hộp/lốc. 30 lốc/thùng, 300 hộp/thùng Hộp 10 5,000 50,000
  113 Sáp màu CR-C021 (24 màu) 24 màu/ hộp, 64 hộp/ thùng Hộp 10 21,000 210,000
  114 Sáp dầu OPC-08/DO 18 màu 120 hộp/thùng Hộp 10 17,000 170,000
  114 Sáp dầu OPC-07/DO 12 màu 120 hộp/thùng Hộp 10 12,000 120,000
  115 Bút lông 2 đầu FP-C01 240 vỉ/thùng Vỉ 10 11,500 115,000
  116 Bút lông màu FPC05/DO 12 màu 20 vỉ/ inner, 8 inner/thùng, 160 vỉ/thùng. Vỉ 5 13,500 67,500
  117 Bút chì 12 màu CP-C08 12 hộp bút chì màu/ inner, 192 hộp/ thùng carton Hộp 5 25,000 125,000
  118 Sáp nặn MC-03 8 cây/vỉ, 72 vỉ/thùng Vỉ 10 10,000 100,000
  119 Sáp nặn MC-04 12 cây/vỉ, 48 vỉ/thùng Vỉ 10 14,000 140,000
  120 Sáp nặn MC-015 48 lon/thùng Lon 12 14,000 168,000
  121 Bộ khuôn sáp nặn MCT-C03 10 túi/ inner, 16 inner/thùng carton (160 túi/ thùng carton) Hộp 10 9,000 90,000
  TỔNG CỘNG 14,447,400
  CHIẾT KHẤU 15% 2,167,110
  CÒN LẠI THANH TOÁN: 12,280,290


  Chỉnh sửa lần cuối bởi thuy1303; 14/07/2017 vào lúc 01:41 PM.
  iframe: approve:
  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  CẦN THANH LÝ GẤP DANH MỤC VĂN PHÒNG BÊN DƯỚI, HÀNG MỚI 100%, NHẬP HÀNG VỀ THUÊ MẶT BẰNG KHÔNG PHÙ HỢP NÊN THANH LÝ LỖ 15%, VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0983787209
  STT LOẠI SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI BAO BÌ ĐVT SỐ LƯỢNG NHẬP ĐƠN GIÁ NHẬP THÀNH TiỀN GHI CHÚ
  1 Bút bi TL08 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng cây 100 2,000 200,000
  2 Bút bi TL08 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng cây 60 2,000 120,000
  3 Bút bi TL08 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng cây 40 2,000 80,000
  4 Bút bi TL025 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 3,000 300,000
  5 Bút bi TL025 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 3,000 300,000
  6 Bút bi TL025 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 3,000 120,000
  7 Bút bi TL027 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 2,300 230,000
  8 Bút bi TL027 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 100 2,300 230,000
  9 Bút bi TL027 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 2,300 92,000
  10 Bút bi TL034 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 1,800 72,000
  11 Bút bi TL034 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 1,800 36,000
  12 Bút bi TL047 xanh 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 30 3,700 111,000
  13 Bút bi TL047 đỏ 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 3,700 74,000
  14 Bút bi TL048 xanh 10 cây/hộp, 40 hộp/thùng, 400 cây/thùng Cây 40 12,000 480,000
  15 Bút bi TL049 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,300 46,000
  16 Bút bi TL049 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 2,300 92,000
  17 Bút bi TL061 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,100 42,000
  18 Bút bi TL061 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,100 42,000
  19 Bút bi TL079 xanh 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 40 2,300 92,000
  20 Bút bi TL079 đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,300 46,000
  21 Bút bi TL079 đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng Cây 20 2,300 46,000
  22 Bút bi TL079 Plus đỏ 20 cây/hộp, 60 hộp (1200 cây)/thùng Cây 20 2,100 42,000
  23 Bút bi TL079 Plus đen 20 cây/hộp, 60 hộp (1200 cây)/thùng Cây 20 2,100 42,000
  24 Bút bi TL-090 xanh 20 cây/ màu/ hộp, 100 hộp/ thùng carton (2000 cây/thùng). Cây 20 1,200 24,000
  25 Bút bi TL-093 xanh 20 cây/ màu mực/ hộp, 100 hộp/ thùng carton (2.000 cây/ thùng carton) Cây 20 1,500 30,000
  26 Bút bi TL-097 xanh 40 cây (màu mực)/ lon, 960 cây/ thùng Cây 20 1,700 34,000
  27 Bút bi TL-097 đỏ 40 cây (màu mực)/ lon, 960 cây/ thùng Cây 40 1,700 68,000
  28 Bút GEL07 xanh 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 3,200 64,000
  29 Bút GEL07 đỏ 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 3,200 64,000
  30 Bút GEL07 đen 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 3,200 64,000
  31 Bút GEL08 xanh 20 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 480 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  32 Bút GEL08 đỏ 20 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 480 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  33 Bút GEL08 đen 20 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 480 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  34 Bút Gel bấm GEL09 - Master Ship xanh 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng Cây 36 5,700 205,200
  35 Bút Gel bấm GEL09 - Master Ship đen 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng Cây 12 5,700 68,400
  36 Bút GEL012/DO xanh 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  37 Bút GEL012/DO tím 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  38 Bút Gel-020 tím 20 cây/màu/hộp, 48 hộp/thùng carton (960 cây/ thùng). Cây 20 3,800 76,000
  39 Bút GEL022 xanh 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,700 74,000
  40 Bút GEL022 đỏ 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,700 74,000
  41 Bút GEL022 đen 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,700 74,000
  42 Bút gel GEL-026 xanh 20 cây (cùng màu mực)/ hộp, 960 cây/ thùng. Cây 20 3,500 70,000
  43 Bút gel GEL-029 xanh 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng, 960 cây/ thùng Cây 20 6,000 120,000
  44 Bút Gel B-01 B.Master xanh 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  45 Bút Gel B-01 B.Master đen 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  46 Bút Gel B-03 Hi Master xanh 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 24 5,700 136,800
  47 Bút Gel B-14 xanh 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng (960 cây/ thùng carton) Cây 20 3,500 70,000
  48 Bút lông kim FL04 - Beebee xanh 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  49 Bút lông kim FL04 - Beebee tím 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 3,800 76,000
  50 Bút lông kim FL04/DO xanh 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  51 Bút lông kim FL04/DO tím 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng Cây 20 4,000 80,000
  52 Bút lông kim rửa được FL08/DO tím 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng Cây 20 4,000 80,000
  53 Bìa nút A4 có in -HCB2434 (loại 1) trong 10 bìa/túi, 200 bìa/thùng Bìa 50 3,200 160,000
  54 Bút lông bảng-WB02 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng Cây 40 3,900 156,000
  55 Bút lông bảng-WB03 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng Cây 20 5,300 106,000
  56 Bút lông bảng-WB016/DO 10 cây/ hộp (cùng một màu); 75 hộp/ thùng; 750 cây/thùng Cây 20 5,200 104,000
  57 Bút lông dầu-PM04 CeeDee xanh 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 72 hộp/thùng; 720 cây/thùng Cây 20 6,500 130,000
  58 Bút lông dầu-PM04 CeeDee đỏ 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 72 hộp/thùng; 720 cây/thùng Cây 20 6,500 130,000
  59 Bút dạ quang HL-03 vàng 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng Cây 10 5,100 51,000
  60 Bút dạ quang HL-03 cam 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng Cây 10 5,100 51,000
  61 Bút dạ quang HL-03 lá 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng Cây 10 5,100 51,000
  62 Bút dạ quang HL-012 vàng 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng Cây 10 7,000 70,000
  63 Bút xóa CP02 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 24 hộp/thùng; 240 cây/thùng Cây 50 15,000 750,000
  64 Bút xóa CP05 12 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 576 cây/thùng hoặc 10 cây/hộp; 48 hộp/thùng; 480 cây/thùng Cây 50 11,500 575,000
  65 Đế cắm bút PH-02 xanh 10bộ/hộp, 180 cái/thung Bộ 10 10,000 100,000
  66 Bấm kim số 10 ST-02 12 cái/hộp, 25 hộp/thùng, 300 cái/thùng Cái 10 13,000 130,000
  67 Bấm kim số 10 ST-09 1 cái/ hộp, 10 hộp/ inner, 200 cái/ thùng Cái 10 16,500 165,000
  68 Kim bấm số 10 STS-02 20 hộp nhỏ/hộp giấy, 800 hộp nhỏ/thùng Hộp 10 2,000 20,000
  69 Băng keo OPP trong BKT-06 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng Cuộn 12 9,900 118,800
  70 Băng keo OPP trong BKT-08 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng Cuộn 12 12,300 147,600
  71 Băng keo OPP trong BKT-10 6 cuộn/block, 20 block/thùng, 120 cuộn/thùng Cuộn 12 16,000 192,000
  72 Băng keo OPP trong BKT-15 6 cuộn/block, 20 block/thùng, 120 cuộn/thùng Cuộn 5 21,500 107,500
  73 Bao thư BT-01 25 cái/ túi nilon, 200 túi/ thùng Cái 100 200 20,000
  74 Hồ dán 30ml G-08 12 lọ/khay, 40 khay/thùng, 480 lọ/thùng Lọ 48 2,400 115,200
  75 Bút chì gỗ GP-01 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 60 2,500 150,000
  76 Bút chì gỗ GP-03 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 60 3,000 180,000
  77 Bút chì gỗ GP-04 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 60 3,000 180,000
  78 Bút chì gỗ GP-012 10 cây/hộp, 960 cây/thùng Cây 30 1,800 54,000
  79 Bút chì nhựa GP-016 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng carton, 960 cây/thùng Cây 30 1,300 39,000
  80 Bút chì gỗ GP-018 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng carton, 960 cây/ thùng Cây 30 2,400 72,000
  81 Bút chì gỗ GP-020 10 cây/ hộp, 96 hộp/ thùng carton, 960 cây/ thùng. Cây 30 1,900 57,000
  82 Bút chì khúc PC-09 20 cây/lon, 48 lon/thùng, 960 cây/thùng Cây 20 2,500 50,000
  83 Chuốt bút chì S-04 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton hay 576 cái/thùng Cái 48 3,900 187,200
  83 Chuốt bút chì S-01 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton hay 576 cái/thùng Cái 40 1,500 60,000
  84 Chuốt bút chì S-05 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton hay 576 cái/thùng Cái 24 5,500 132,000
  85 Chuốt bút chì S-06 18 cái/ hộp giấy, 432/ thùng carton Cái 18 7,400 133,200
  86 Chuốt chì S-09 30 chuốt/ hộp, 100 hộp/ thùng, 3000 cái/ thùng Cái 30 1,800 54,000
  87 Gôm E-05 20 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 800 cục/thùng Cục 40 2,800 112,000
  88 Gôm E-11 (Gôm đen) 30 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 1.200 cục/thùng Cục 30 2,600 78,000
  89 Kéo Học sinh SC-03 01 kéo/ blister card, 10 cây/ hộp, 20 hộp/ thùng, 240 cây/ thùng carton Cái 10 12,000 120,000
  90 Kéo Học sinh SC-09/DO 01 kéo/ blister card, 20 cây/ hộp, 12 hộp/ thùng, 240 cây/ thùng carton. Cái 10 14,000 140,000
  91 Compa C-02 40 hộp/thùng, 480 cái/thùng Cái 20 6,800 136,000
  92 Bảng học sinh B-016 Plus T100 01 cái/ túi OPP; 100 cái/thùng carton. Cái 20 12,000 240,000
  93 Bảng học sinh B-018 xanh T100 01 cái/ túi OPP; 100 cái/thùng carton. Cái 20 12,000 240,000
  94 Thước thẳng SR-02 20cm 200 cây/thùng Cây 20 2,700 54,000
  95 Thước thẳng SR-03 30cm 200 cây/thùng Cây 20 3,300 66,000
  96 Thước thẳng SR-021 30cm PVC 1 cây/ túi, 400 cây/ thùng Cây 20 1,800 36,000
  97 Thước thẳng SR-022 20cm PVC 1 cây/ túi, 400 cây/ thùng Cây 20 1,100 22,000
  98 Thước dẻo SR-023 18cm PP 1 cây/ túi, 400 cây/ thùng Cây 20 1,500 30,000
  99 Thước thẳng SR-026 50cm 1 cây/túi, 200 cây/thùng Cây 10 15,000 150,000
  100 Tập tô màu CB-09/thay CB01 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng. Quyển 20 6,500 130,000
  101 Tập tô màu CB-011/thay CB02 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng. Quyển 20 6,500 130,000
  102 Tập tô màu CB-012/thay CB03 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng Quyển 20 6,500 130,000
  103 Tập tô chữ TTC-01 20 quyển/túi, 10 túi/thùng, 200 quyển/thùng Quyển 20 8,000 160,000
  104 Tập tô nét TTC-04 20 quyển (cùng mẫu)/ túi nilon, 200 quyển/ thùng Quyển 11 8,000 88,000
  105 Sách làm quen Tiếng Việt tập 1 LQTV01 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng Quyển 20 9,000 180,000
  106 Sách làm quen Tiếng Việt tập 2 LQTV02 20 quyển/lốc, 10 lốc/thùng, 200 quyển/thùng Quyển 18 9,000 162,000
  107 Luyện viết chữ đẹp LVCD-03 10q/túi, 200q/thùng Quyển 8 10,500 84,000
  108 Hộp viết PCA07/DO 80 cái/thùng Cái 20 9,500 190,000
  109 Hộp viết PCA-011/DO 01 cái/ túi nilon, 60 cái/ thùng (35 xanh, 25 hồng) Cái 5 30,000 150,000
  110 Min chì PCL-03 10 ống/hộp, 6 hộp/hộp lớn, 480 ống/thùng Ống 20 4,200 84,000
  111 Sáp màu CR-C09 (24 màu) 5 hộp/lốc, 16 lốc/thùng, 80 hộp/ thùng Hộp 10 19,000 190,000
  112 Sáp màu CR-C016 (12 màu) 10 hộp/lốc. 30 lốc/thùng, 300 hộp/thùng Hộp 10 5,000 50,000
  113 Sáp màu CR-C021 (24 màu) 24 màu/ hộp, 64 hộp/ thùng Hộp 10 21,000 210,000
  114 Sáp dầu OPC-08/DO 18 màu 120 hộp/thùng Hộp 10 17,000 170,000
  114 Sáp dầu OPC-07/DO 12 màu 120 hộp/thùng Hộp 10 12,000 120,000
  115 Bút lông 2 đầu FP-C01 240 vỉ/thùng Vỉ 10 11,500 115,000
  116 Bút lông màu FPC05/DO 12 màu 20 vỉ/ inner, 8 inner/thùng, 160 vỉ/thùng. Vỉ 5 13,500 67,500
  117 Bút chì 12 màu CP-C08 12 hộp bút chì màu/ inner, 192 hộp/ thùng carton Hộp 5 25,000 125,000
  118 Sáp nặn MC-03 8 cây/vỉ, 72 vỉ/thùng Vỉ 10 10,000 100,000
  119 Sáp nặn MC-04 12 cây/vỉ, 48 vỉ/thùng Vỉ 10 14,000 140,000
  120 Sáp nặn MC-015 48 lon/thùng Lon 12 14,000 168,000
  121 Bộ khuôn sáp nặn MCT-C03 10 túi/ inner, 16 inner/thùng carton (160 túi/ thùng carton) Hộp 10 9,000 90,000
  TỔNG CỘNG 14,447,400
  CHIẾT KHẤU 15% 2,167,110
  CÒN LẠI THANH TOÁN: 12,280,290


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO