Chào mọi người
Mình tên là Hương, hiện đang cần tạo một nhóm học chung Toiec có thầy kèm cặp, nhóm khoảng 5 người thui. học cho hiệu quả. Học kèm buổi sáng thứ 7 - CN. Có gì mọi người liên hệ 0932 039148 (Hương) Tks all.