Mình đang cần người rửa chén quán cơm, nếu biết việc làm rất nhanh, mỗi ngày quán mình chỉ bán khoảng hơn 100 dĩa cơm. Lương tháng 2.5t/tháng. Ai biết giới thiệu giúp mình. LH :0983363487