Cần mua sách niên giám QH chính phú khóa 13, 2012

NIÊN GIÁM QH CHÍNH PHỦ KHÓA 13, NIÊN GIÁM QUỐC HỘI CP 13

Mã sách: niên giám quốc hội
Tác giả: Bộ nội vụ
Nhà xuất bản: Thông Tấn
Năm xuất bản: năm 2012
Số trang: 1.80
Giá bìa: 960,000 VNĐ
Giá bán: 960,000 VNĐ

NIÊN GIÁM QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ KHÓA XIII

Để cung cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân những thông tin cần thiết về Quốc hội, Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, phục vụ việc giám sát, giao dịch của các cơ quan, tổ chức và nhân dân; Bộ Nội vụ đã chủ trì và giao cho Tạp chí Tổ chức Nhà nước – cơ quan của Bộ Nội vụ làm thường trực, phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn cuốn sách “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khoá XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016”; phối hợp với Nhà xuất bản Thông tấn Xã Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát hành Việt Nam - VIETBOOKS trong việc xuất bản, in ấn và phát hành.

Niên giám được xuất bản 5 năm/1 lần, có giá trị sử dụng trong một thời gian dài của nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là cuốn niên giám tra cứu thông tin không thể thiếu đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên toàn quốc. Lần đầu tiên có một cuốn Niên giám tập hợp giới thiệu và hệ thống đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, các cuốn sách xuất bản trước đây chỉ giới thiệu một phần, giới thiệu không đầy đủ và thông tin rất hạn chế khi độc giả cần tìm kiếm, tra cứu.

- Cuốn “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016” sẽ cung cấp thông tin (tên, địa chỉ danh bạ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của: 500 đại biểu Quốc hội; 2.500 thông tin danh bạ các thành viên của Chính phủ gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trên 3.200 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giới thiệu Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
MỤC LỤC NIÊN GIÁM

LỜI GIỚI THIỆU CỦA BAN BIÊN SOẠN
PHẦN I : QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Chủ tịch Quốc hội
2. Các Phó chủ tịch Quốc hội
3. Ủy Ban Thường vụ Quốc hội
4. Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội
5. Ủy Ban Pháp luật của Quốc hội
6. Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội
7. Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội
8. Ủy Ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội
9. Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;
10. Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
11. Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
12. Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
13. Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội;
14. Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
15. Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
16. Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
17. Văn phòng Quốc hội
18. Danh sách các Đoàn Đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh - thành phố thuộc Trung ương.

PHẦN II : THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ
HỆ THỐNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG
1. Thủ tướng Chính phủ
2. Các Phó Thủ tướng Chính phủ
3. Các Bộ và cơ quan ngang Bộ

PHẦN III: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CỦA 63 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC
THUỘC TRUNG ƯƠNG

PHẦN IV: HỆ THỐNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG


Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net