Chào cả nhà,

Mình muốn tìm mua quyển “ HÃY NÓI VỚI CON RẰNG CON GIỎI LẮM” của nhà Xuất bản lao động-Xã hội do Nguyệt Minh biên soạn.

Mẹ nào có quyển này bán thanh lý cho mình hoặc chỉ cho mình mua ở đâu với.

Số điện thoại của mình là 0919148468 .