Cần mua niên giám thống kê hà nội năm 2012


Niên giám thống kê hà nội năm 2012
Nhà xuất bản : Thống kê
Mã sách: NGTK Hà Nội
Cập nhật: Sách mới
Giá: 380,000 vnđ

Niên giám thống kê thành phố hà nội năm 2011


Phát hành năm 2012


MỤC LỤC:

1. Điều kiện tự nhiên
2. Dân số - lao động
3. Các chỉ tiêu tổng hợp

- Tổng sản phẩm nội địa

- Tổng thu ngân sách nhà nước

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa

- Tổng giá trị xuất khẩu

- Tổng giá trị nông lâm thủy hải sản

....
4. Công nghiệp
5. Xây dựng cơ bản
6. Thương nghiệp - Dịch vụ - Du lịch
7. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
8. Nông nghiệp
9. Văn hóa - Xã hội Xuất bản Bài đăng
10. Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội 2011

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net