Em Đang cần mua dấm gạo Lức,loại của VN chứ ko phải ấm đen chủa Nhật đâu ạ.Có mẹ nào biết thì chỉ cho em nhé