Cho mình thông tin cụ thể về chính sách đại lý và cộng tác viên qua mail trang.le119@gmai.com nhé. xin cảm ơn