Cần gấp GVN biết nấu ăn và dọn dẹp ở căn hộ quận Hoàng mai. Lương tốt, bao ăn ở và chế độ.

Chú Lợi: 01269 165 17năm