Cần Chú trọng vấn đề tăng giá xăng để ổn định giá cả cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa
Tổng công ty đã và đang chuyển giao thành công vận tải hàng hóa nhiều công nghệ mới thông qua hợp tác với các nước tiên tiến vận chuyển hàng hóa trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu để đưa vào ứng dụng trên các công trình dự án trọng điểm.xây dựng phương án phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để tập trung đầu tư cho các công trình giao thông vận tải hàng hóa quan trọng đa Quốc gia, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua.
Đồng thời, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức thu phí đối với các dự án có thu phí và các dự án BOT đường bộ để đảm bảo hiệu quả tài chính cho các Nhà đầu tư.công trình giao thông cho vận chuyển hàng hóa thì cần thời gian thi công nhanh, giá thành phù hợp cho việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường cũ đã xuống cấp, đặc biệt là đường trong đô thị vì không làm tăng cao độ của mặt đường. cân đối đủ vốn để tiếp tục đầu tư một số công trình giao thông quan trọng, cấp bách, đặc biệt là vốn đối ứng cho các dự án ODA.