Cần bán sách niên giám thông kê năm 2011

Sách niên giám thống kê hà nội năm 2011, xuất bản 2012
Nhà xuất bản : Thống kê
Mã sách: NGTK hà nội
Trạng thái: 2012
Giá: 380,000 vnđ
Trước thuế: 380,000 vnđ


để phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu về kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội của quý lãnh đạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước và bạn đọc gần xa, Cục thống kê Thành Phố Hà Nội biên soạn cuốn sách “Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2011”.

Nội dung cuốn sách phản ánh tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội thời kì 2005-2011 và được biên soạn bằng 2 thứ tiếng Anh-Việt. Các số liệu đều được thu thập, xử lí tính toán đúng theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

MỤC LỤC:

1. Điều kiện tự nhiên
2. Dân số - lao động
3. Các chỉ tiêu tổng hợp

- Tổng sản phẩm nội địa

- Tổng thu ngân sách nhà nước

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa

- Tổng giá trị xuất khẩu

- Tổng giá trị nông lâm thủy hải sản

....
4. Công nghiệp
5. Xây dựng cơ bản
6. Thương nghiệp - Dịch vụ - Du lịch
7. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
8. Nông nghiệp
9. Văn hóa - Xã hội Xuất bản Bài đăng
10. Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội 2011

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net