Cần bán sách niên giám quốc hội chính phủ khóa 13, 2012

Sách niên giám quốc hội chính phủ khóa 13, phát hành năm 2012
Nhà xuất bản : Thông tấn
Mã sách: niên giám quốc hội chính phủ
Cập nhật: Sách mới
Giá: 960,000 vnđ

NIÊN GIÁM QUỐC HỘI – CHÍNH PHỦ KHÓA XIII VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2011-2016

Lần đầu tiên nước ta tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào cùng một ngày và đây cũng là lần đầu tiên Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn cuốn “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016”.

- Cuốn niên giám được xuất bản 5 năm/1 lần, in khổ 19x27cm, dày trên 1.800 trang, đóng bìa cứng bóng đẹp, cuốn niên giám có giá trị sử dụng trong thời gian dài của nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là cuốn niên giám tra cứu thông tin không thể thiếu đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên toàn quốc.

- Lần đầu tiên ở Việt Nam có một cuốn niên giám tập hợp giới thiệu và hệ thống đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các cuốn sách xuất bản trước đây chỉ giới thiệu một phần, giới thiệu không đầy đủ và thông tin rất hạn chế khi đọc giả cần tìm kiếm, tra cứu.

- Cuốn niên giám không những giúp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Ban ngành, đoàn thể thuận tiện trong việc trao đổi, liên hệ công tác với nhau mà còn giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch với các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý Nhà nước.

- Cuốn “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016” sẽ cung cấp thông tin (tên, địa chỉ danh bạ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của: 500 đại biểu Quốc hội; 2.500 thông tin danh bạ các thành viên của Chính phủ gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trên 3.200 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giới thiệu Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net