Các cây bao gồm: xoài, mít, roi, ổi, bưởi,…
Đường kính từ 15 – 30 cm tùy vào mỗi loại cây.
Giá cả: Thương lượng