Cần bán 500 cây sưa đỏ đã trồng được 2 năm tuổi tại đất đồi Phú thọ, giống cây sưa đỏ chuẩn 100%.
Kích thước : đường kính trên 10cm x cao 3-4met
Pháp lý :
Hợp đồng trồng cây sưa đỏ liên doanh với nhiều hộ gia đình tại Phú thọ thời hạn 15 năm ( hệt hạn 2028)
Có đầy đủ tính pháp lý,có xác nhận của kiểm lâm địa phương và công chứng phường xã tại địa phương đó.
Hình thức:
Chuyển nhượng hợp đồng mua cây sưa đỏ, 2 bên sẽ ra phường xã xác nhận hợp đồng mua bán. Bên mua cây sẽ là 1 thành viên liên doanh,tiếp tục trồng cây trên đất đó đến hết hạn hợp đồng (không phải mất tiền thuê đất hàng năm)
Sau khi hợp đồng mua bán có hiệu lực,bên mua cây sưa có quyền bán cây của mình bất cứ thời gian nào trong phạm vi 15 năm.
Giá tiền : 1.500.000 đồng / 1 cây sưa đỏ.
Liên lạc :
Mr Phương 0986585968.
Email: phuong71foseca@gmail.com

Bài viết tương tự: