Tranh chấp tên miền
domain được đăng ký để nhằm mục đích thương mại , giải trí ,cung cấp thông tin ,cung cấp tin tức cho các tổ chức , doanh nghiệp , cá nhân .
Hiện nay có một số tổ chức , các nhân tiến hành chiếm đoạt ten mien của tổ chức , cá nhân khác dẫn tới việc tranh chấp ten mien. Trước những tình hình trên thì tổ chức quản lý domain thế giới ICANN đã nghiên cứu và đưa ra chính sách giải quyết tranh chấp ten mien .
Các chú ý trước khi tiến hành khiếu kiện , tranh chấp ten mien bao gồm
1. Khi liên quan trới các trường hợp sau thì nguời bị kiện phải tham gia :
- Người bị khiếu kiện không có quyền lợi , sở hữu hợp pháp đối với domain đó.
- người bị kiện có quyền sở hữu tên miền nhưng sử dụng ten mien đó vào mục đích xấu
-Người bị kiện sử dụng tên miền rất giống với ten mien của một tổ chức các nhân nào đó gây nhầm lẫn cho người khác .
2. Người khiếu kiện phải đưa ra được các chứng cứ trong các trường hợp sau:
- Người bị khiếu kiện đăng ký sử dụng tên miền với mục địch ngăn cản công việc làm ăn ,kinh doanh , buôn bán của người khác
- Người bị khiếu kiện dùng domain để nói xấu ,bôi nhọ uy tín của người khác
- Người bị khiếu kiện đăng ký tên miền để nhái một website khác nhằm bán sản phẩm cho mình.
- người bị khiếu lại đăng ký ten mien với mụch đích bán lại cho người khác hoặc đối thủ cạnh tranh của nguời khiếu kiện với mức giá cao hơn vượt mức gia mà người bị khiêu kiện chi trực tiếp cho tên miền đó
3. Người khiếu kiện phải chứng minh được quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với ten mien khiếu kiện
- Người khiếu kiện đã xây dựng được thương hiệu và được mọi người biết tới qua thương hiệu , domain gia re đó

- ten mien đang được sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng trước khi nhận được thông báo tranh chấp
- Người khiếu kiện đưa ra được các thông tin , chứng minh ten mien đó thuộc quyền sở hữu của mình , hoặc đã từng thuộc quyền sở hữu của mình
Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin trên thì tổ chức ICANN sẽ tiến hành phối hợp cùng csc tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới(WIPO) , diễn đàn trọng tài quốc gí ( NAF), công ty CPR , Công ty Eresulution để điều tra và giải quyết tranh chấp.