Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý và hàng tháng

  • 6 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O chín 8 chín 365O65
  Địa chỉ: 11 / 7 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
  Tình Trạng: Còn hàng

  Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý và hàng tháng


  Tôi xin được chia sẻ với các bạn các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý cho cơ quan thuế.


  Đầu tiên: Các bạn phải biết được là doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.
  Sau khi đã xác định được các bạn tiến hành kê khai và nộp các loại báo cáo thuế cụ thể như sau:


  I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng :


  – Nếu doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng thì hàng tháng phải nộp các loại báo cáo sau:


  1. Thuế giá trị gia tăng:


  a. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:


  – Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
  – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
  – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
  – Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)


  b. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:


  + Trực tiếp trên giá trị gia tăng:
  – Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT
  + Trực tiếp trên doanh thu:


  – Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
  – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT


  Lưu ý: Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng thì phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và kê khai theo phương pháp trực tiếp.


  (Nếu doanh nghiệp bạn chứng minh được việc mua sắm TSCĐ, máy móc > 1 tỷ đồng thì có thể làm công văn xin để được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
  Chú ý: Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng hang các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nhé!


  2. Thuế thu nhập cá nhân:


  Lưu ý: Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:


  + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
  + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.


  Các báo cáo thuế TNCN phải nộp hàng tháng:


  – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).


  – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)


  Lưu ý: Nếu trong tháng không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.


  – Nếu trong tháng doanh nghiệp có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.
  Chú ý: Ngoài việc hàng tháng các bạn phải nộp các báo cáo trên thì đến quý các bạn phải nộp thêm các loại báo cáo sau:


  – Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý.
  – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
  (Chi tiết các bạn xem phần dưới nhé!)


  II. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng quý:


  – Nếu doanh nghiệp bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý thì hàng quý phải nộp các loại báo cáo thuế sau:

  1. Thuế giá trị gia tăng:


  – Các tờ khai thuế GTGT hàng quý cũng giống như hàng tháng các bạn nhé!


  2. Thuế TNCN:


  – Nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo quý thì bạn kê khai thuế TNCN theo quý: (Tờ khai các bạn cũng làm giống như tháng nhé).


  3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:


  – Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/TNDN
  – Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01B/TNDN (Dành cho NNT khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)


  4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý:


  – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo Mẫu BC26-AC
  – Nếu trong quý doanh nghiệp bạn có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.

  III. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:


  – Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
  – Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau.

  iframe: approve:
  • 531 Bài viết

  • 5 Được cảm ơn

  #2
  Thành lập doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật nguyễn hoàng, xử lý báo cáo thuế, báo cáo tài chính liên hệ 0979255880
  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT NGUYỄN HOÀNG

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO