BOEING - TẬP ĐOÀN HÀNG KHÔNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI TIẾN HÀNH BÁO CÁO DOANH THU

26/07/2017: Boeing BCDT quý 2/2017
- Trước BCDT: 212$/CP
- Sau BCDT: 233$/CP
Lợi nhuận: >400%


(hình: biểu đồ tăng trưởng Boeing từ 12/2016 - nay)

BCDT quý 3: 25/10/2017

Dự đoán tăng trưởng cuối năm 2017: 350$/CPĐiền form để được tư vấn trực tiếp:
https://docs.google.com/forms/d/e/1F...ANfYg/viewform