BỘ THIẾT BỊ ĐU DÂY LAU KÍNH NHÀ CAO TẦNG (BỘ CƠ BẢN)
1. dây đu chính phi 12mm
2 dây cứu sinh phi 12mm
3. khóa s đu dây
4. móc chữ d liên kết
5. đai an toàn toàn thân 1 móc
6. khóa an toàn
7. ghế đu
8 hít kính...
giá từ 3.900.000 /1 bộ 100m dây và thiết bị