Sản phẩm Bê Tông Tươi là hỗn hợp bê tông được sản xuất tại trạm trộn cố định, sau đó được vận chuyển ở trạng thái tươi (chưa đông cứng) bằng xe bồn trộn tới công trình để đổ xả trực tiếp hoặc bơm vào cấu kiện.
Chủng loại bê tông sản xuất:
- Các sản phẩm bê tông thường cho các kết cấu: móng, cột, tường,đà , sàn, nền nhà xưởng...
- Các sản phẩm bê tông mặt đường cho các công trình mặt đường sân bay, nền vỉa hè...
- Các sản phẩm bê tông đặc dụng, bao gồm:
Bê tông bền sunfat
Bê tông ít tỏa nhiệt
Bê tông chảy
Bê tông bù co ngót
Bê tông cường độ cao
Bê tông có thời gian thi công lâu
Bê tông coffa trượt
Bê tông cốt sợi (FRC)
Bê tông cường độ sớm
Độ sụt:
Đáp ứng dải độ sụt từ 8 ± 2cm đến 20 ± 2 cm
Các chỉ tiêu chất lượng và thời gian kể từ khi bê tông xuất xưởng:
- Thời gian duy trì chất lượng bê tông tươi trong xe bồn: lên tới 03 tiếng.
- Thời gian bê tông tươi bắt đầu đông kết: khoảng 05-07 tiếng.
- Thời gian bê tông tươi kết thúc ninh kết: khoảng 09-10 tiếng.
Khối lượng riêng:
Trung bình vào khoảng 2370 kg/m3 - 2390 kg/m3
Vật liệu đầu vào:
- Xi măng, Cát sàng, Đá, Nước, Phụ gia
Vận chuyển:
Xe bồn trộn Bê tông tươi chuyên dụng
Đổ vào cấu kiện:
- Đổ xả trực tiếp vào cấu kiện.
- Sử dụng bơm cần hoặc bơm ngang để bơm bê tông tươi
Xem thêm...