Bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính có tác dụng bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra cụ thể quyền lợi :

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do chủ xe ô tô gây ra:

  • 70,000,000 đồng/1 người/ 1 vụ tai nạn


Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do chủ xe ô tô gây ra:

  • 70,000,000 đồng/1 vụ tai nạn

Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ: 0986.361.361

Hoặc bạn cũng có thể tham khảo thêm về bảo hiểm xe ô tô Liberty AutoCare

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE Ô TÔ


II. Xe ô tô không kinh doanh vận tải phí bảo hiểm/ năm (đã có VAT)


1. Loại xe dưới 6 chỗ ngồi - 436.700
2. Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi - 873.400
3. Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi - 1.397.000
4. Loại xe trên 24 chỗ ngồi - 2.007.500
5. Xe vừa chở người vừa chở hàng - 1.026.300

III. Xe ô tô kinh doanh vận tải

1. Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký - 831.600
2. 6 chỗ ngồi theo đăng ký - 1.021.900
3. 7 chỗ ngồi theo đăng ký - 1.188.000
4. 9 chỗ ngồi theo đăng ký - 1.378.300
5. 10 chỗ ngồi theo đăng ký - 1.544.400
6. 11 chỗ ngồi theo đăng ký - 1.663.200
7. 12 chỗ ngồi theo đăng ký - 1.821.600


8. 13 chỗ ngồi theo đăng ký - 2.004.200
9. 14 chỗ ngồi theo đăng ký - 2.253.900
10. 15 chỗ ngồi theo đăng ký - 2.443.100
11. 16 chỗ ngồi theo đăng ký - 2.633.400
12. 17 chỗ ngồi theo đăng ký - 2.799.500
13. 18 chỗ ngồi theo đăng ký - 2.989.800


14. 19 chỗ ngồi theo đăng ký - 3.155.900
15. 20 chỗ ngồi theo đăng ký - 3.345.100
16. 21 chỗ ngồi theo đăng ký - 3.510.100
17. 22 chỗ ngồi theo đăng ký - 3.700.400
18. 23 chỗ ngồi theo đăng ký - 3.866.500


19. 24 chỗ ngồi theo đăng ký - 4.056.800
20. 25 chỗ ngồi theo đăng ký - 4.246.000
21. Trên 25 chỗ ngồi - 4.011.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi –


IV. Xe ô tô chở hàng (xe tải)
1. Dưới 3 tấn - 938.300
2. Từ 3 đến 8 tấn - 1.826.000
3. Từ 8 đến 15 tấn - 2.516.800
4. Trên 15 tấn - 3.207.600Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm bảo hiểm TNDS bắt buộc, Bảo hiểm vật chất xe ô tô xin vui lòng liên hệ: 0986.361.361