Bảo hiểm TNDS là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính, có tác dụng:

Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra
Mức trách nhiệm bảo hiểm
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do chủ xe ô tô gây ra:
70,000,000 đồng/1 người/ 1 vụ tai nạn
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do chủ xe ô tô gây ra:
70,000,000 đồng/1 vụ tai nạn
Chiết khấu trên 10% và Free ship tại bất cứ đâu trên địa bàn Hà nội cho khách hàng mua BH TNDS

Để biết thông tin về phí bảo hiểm TNDS, bảo hiểm vật chất xe ô tô vui lòng liên hệ 09777.040.18