Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện của bảo việt

  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email:
  tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 36
  5 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #13
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #14
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #16
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có ​sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #17
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #18
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trêncả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trêncả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trêncả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trêncả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.
  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2)
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65
  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.
  https://www.facebook.com/pages/B%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-B%E1%BA%A3o-Vi%E1%BB%87t/1629717393932614?fref=ts


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #19
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trên cả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trên cả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.

  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2 )
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65

  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.
  ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.


  iframe: approve:
  • 68 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #20
  BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN BẢO VIỆT
  Mr Tài – 01233332552
  Mã số đại lý : 987 ( Phòng quản lý đại lý Hà Nội – 15C Trần Khánh Dư )
  Email: tainn.vitaminart@gmail.com
  BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VÀ LINH ĐỘNG CHO CẢ GIA ĐÌNH
  Bao gồm đầy đủ các lựa chọn quyền lợi bảo hiểm thông thường như tai nạn, thương tật, tử vong, cùng với các các quyền lợi ưu việt cho các dịch vụ khám ngoại trú, nội trú tại tất cả các bệnh viện trêncả nước...vv.. Thủ tục thanh toán bồi thường nhanh gọn, dễ dàng và thuận tiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  *** Gói 1 : 2.540.000/ 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 6.000.000/năm ( 1tr2 / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trêncả nước.
  *** Gói 2 : 3.340.000 / 1 người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 60.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 3tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trêncả nước.
  *** Gói 3 : 3.734.000 / người
  Quyền lợi tai nạn: 20.000.000/năm
  Quyền lợi nội trú: 100.000.000/năm (Chi phí khám, thuốc, ăn, phòng, vận chuyển, phẫu thuật ; Tối đa 5tr/1ngày nằm viện )
  Quyền lợi ngoại trú: 10.000.000/năm ( 2tr / 1 lần bao gồm tiền khám và thuốc )
  Có hiệu lực tại tất cả các bệnh viện và phòng khám trêncả nước.
  Và còn nhiều gói khác khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Gia Đình.
  *** ĐẶC ĐIỂM
  Tuổi tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
  Trẻ em tham gia kèm bố hoặc mẹ (1 bố/mẹ có thể kèm 2)
  ***Đặc Biệt :
  Trẻ dưới 1 tuổi tham gia với mức Biểu phí khác và cao hơn 1 chút so với từ 1 - 65
  *** Thời gian chờ :
  Đối với bệnh thông thường : 30 ngày.
  Đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn là 365 ngày.ĐỐi với thai sản thời gian chờ là 365 ngày.
  https://www.facebook.com/pages/B%E1%BA%A3o-hi%E1%BB%83m-B%E1%BA%A3o-Vi%E1%BB%87t/1629717393932614?fref=ts


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO