Ngân hàng mình có kết hợp với bảo việt cung cấp sản phẩm bảo hiểm sức khỏe MPluscare, rất ưu việt, anh chị có thể tham khảo thông qua đường link http://www.msb.com.vn/b1-san-pham-di...m-pluscare.pdf. Mua bảo hiểm qua ngân hàng, a chị sẽ đc lợi về phí và quyền lợi bảo hiểm.
Có thể liên hệ trực tiếp với mình 0915939181
Với 955k anh chị đã có thể mua đc gói cơ bản, với quyền lợi bảo hiểm max 50 triệu.