Mã sản phẩm: C19
Được phê chuẩn theo Công văn số 12061/BTC-QLBH ngày 30/08/2016 của Bộ Tài Chính

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

<font color="#383838"><span style="font-family: Verdana"><em><strong>

 • Cathay hiểu về những lo toan của mà bạn phải chịu trong cuộc sống. Chúng tôi quan tâm bạn và muốn mang đến cho bạn sản phẩm “Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện” để có thể được cùng bạn sẻ chia những niềm vui hay luôn bên bạn trong những lúc khó khăn nhất.
 • “Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện” là sản phẩm hoàn hảo dành riêng cho phụ nữ với sự kết hợp linh hoạt giữa tính năng bảo vệ và tiết kiệm.
 • Sản phẩm không tham gia chia lãi.


QUYỀN LỢI BẢO HIỂM


 • Quyền lợi chăm sóc y tế
  Vào cuối mỗi hai (02) năm hợp đồng, bạn sẽ nhận được Quyền lợi chăm sóc y tế bằng tỷ lệ phần trăm như bảng dưới đây nhân với Số tiền bảo hiểm:
  Năm hợp đồng 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
  Tỷ lệ phần trăm 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
 • Quyền lợi bảo hiểm khi sinh con
  Để cùng chung vui đón con yêu chào đời, Công ty dành tặng 10% Số tiền bảo hiểm như một món quà chào đón con yêu của bạn.
  Quyền lợi này sẽ được chi trả tối đa 2 lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.
  Quyền lợi ưu đãi vào Ngày đáo hạn
  Vào ngày đáo hạn, bạn sẽ được nhận mười phần trăm (10%) Số tiền bảo hiểm nếu đã nhận Quyền lợi bảo hiểm khi sinh con một (01) lần hoặc hai mươi phần trăm (20%) Số tiền bảo hiểm nếu chưa nhận bất kỳ Quyền lợi bảo hiểm khi sinh con nào trong suốt Thời hạn hợp đồng.
 • Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật
  Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Người được bảo hiểm sẽ được nhận hai mươi phần trăm (20%) Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần phẫu thuật nếu không may phải phẫu thuật.
  (*)Tổng Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật được chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi bảo hiểm ung thư
  Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Người được bảo hiểm sẽ nhận một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm nếu không may bị ung thư.
  (*)Quyền lợi này được chi trả duy nhất một (01) lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.
 • Quyền lợi đáo hạn
  100% Số tiền bảo hiểm gia tăng
  Vào ngày đáo hạn, Người thụ hưởng sẽ nhận 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tương ứng tại thời điểm đó.
  (*) Số tiền bảo hiểm gia tăng: số tiền bảo hiểm nhân với hệ số gia tăng của năm hợp đồng tương ứng. Số tiền bảo hiểm gia tăng sẽ tăng cho đến ngày đáo hạn của hợp đồng. Hệ số gia tăng của mỗi năm hợp đồng được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm này.
 • Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
  Người thụ hưởng sẽ nhận giá trị nào lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng và 110% Tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch
  Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.


ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Thời hạn hợp đồng 12 16 22
Thời hạn đóng phí 8 12 18
Giới hạn tuổi 18~53 tuổi 18~49 tuổi 18~43 tuổi • Lãi suất tính phí bảo hiểm: 7.5%
 • Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.
 • Giới hạn phí bảo hiểm:
  Tối thiểu: 300.000 VND cho mỗi lần đóng phí (Bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).
 • Giới hạn số tiền bảo hiểm:
  Tối thiểu: 10 triệu.
  Tối đa:


PT 12 16 22
Giới hạn Số tiền bảo hiểm 1,200 triệu 1.000 triệu 800 triệu • Chú thích: Hợp đồng hết hiệu lực khi quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc quyền lợi đáo hạn được chi trả.


Chuyên Viên Tư Vấn: Mr. Dương 0909888624
Nội dung trang này chỉ nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, xin vui lòng tham khảo Quy Tắc & Điều Khoản của hợp đồng để biết thêm chi tiết.