Hiện tại Tân đang có các loại hạt rau này . Các mẹ thích trồng rau sân vườn tham khảo nhá !
Tân thực hiện chuyển hàng COD Viettel post cho các Mẹ yên tâm nhá !