BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT - CA TẠI CÀ MAU

Bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT-CA tại Cà Mau. Chữ ký số VNPT - CA là dịch vụ chữ ký số đầu tiên được cấp phép cung cấp tại Việt Nam do Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cung cấp.

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Đối với doanh nghiệp, nó có vai trò như một con dấu và được thừa nhận về mặt pháp lý. Chữ ký số được coi là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet và còn được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực bảo mật cao khác.

Bảng giá đăng ký mới dịch vụ Chữ ký số VNPT - CA cho doanh nghiệp

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.

- Trường hợp khách hàng sử dụng chữ ký số có độ dài khoảng 2048-bít: phí thuê bao gói chữ ký số có độ dài khóa 2048-bit bằng 150% gói chữ ký số có độ dài 1024-bit tương ứng.