M nhận bán sim Viettel trả trước
Liên hệ: 0978.546.265
Ship toàn quốc nhé.
Năm mới mua sim phát tài để cả năm tài lộc
0963.202.283 = 400k mãi mãi phát tài
0965.991.283 = 400k sinh năm 91 mãi mãi phát tài
098653.2283 = 400k mãi mãi phát tài
0985.078.995= 400k sinh năm 95 không thất bát
09.61.61.92.96 = 500k Cặp đôi 92 và 96
0963.932.858 = 300k phát sinh phát.
0976.818.236 = 450k mãi thêm lộc
0968.19.7227 = 450k đuôi abba
0973.6388.92 = 450k lộc thêm phát phát
0975.921128 =400k nhất nhất thêm phát.
097.789.6936 =450k sinh tài thêm lộc
0981.70.2969 =500k sinh tài
09716.13569 =450k tiến sinh tài
098198.1069 =350k sinh tàu
0961.82.9636 =500k lộc thêm lộc
0961.858.628 =350k lộc thêm phát.
0964.05.1978 = 450k năm sinh 1978
0963.82.1978 = 800k năm sinh 1978
0962.10.01.90 = 550k ngày tháng năm sinh 90
0977.26.09.85 =500k ngày tháng năm sinh 85
0968.653.616 =350k lộc nhất lộc
0973.18.1953 =250k năm sinh 1953
096.53559.36 =450k thêm lộc
0972.60.2836 =450k mãi phát thêm lộc
0984.69.6328 =400k sinh tài lộc mãi thêm phát.
0968.727.836 =450k phát thêm lộc
097.39.66328 =550k thần tài nhỏ lộc lộc mãi thêm phát.
0971.79.3628 =500k thần tài lớn mãi lộc thêm phát.
0972.090.328 = 350k mãi thêm phát.
0965.30.8238 =450k phát mãi thêm phát.
0981.05.3236 =450k mãi thêm mãi lộc
0971.53.1269 =350k sinh tài
0973.0990.85 =400k dễ nhớ
0981.26.0089 =500k đuôi 89
0963.5.38336 = 450k phát thêm thêm lộc
097347.1969 = 650k sinh tài năm sinh 1969
0973.972.969 =700k sinh tài đuôi gánh
0972925996: = 350k 996 năm sinh 96
0985.93.88.90 =400k( Đuôi năm sinh tiến đều )
097.88.69.535 = 400k ( Sim gánh )
0979.54.2696 =350k ( Sim gánh đuôi 96)
0972.162.383 =450k ( Sim gánh phát tài)
096.990.2836 =450k ( mãi phát thêm lộc)
097.33.8.22.98 =400k ( Đuôi 98 số dễ nhớ )
097.26828.96 = 550k ( lộc phát thêm lộc )
0979.62.62.85 =500k ( lặp lộc thêm và đuôi năm sinh 85)
0978.89.80.96 = 350k ( đuôi năm sinh tiến )
0971.685582 = 400k ( gánh lộc phát ) đã bán
0978.689.680 = 350k ( số dễ nhớ )
0978.895.285 = 400k ( số dễ nhớ)
0973.153.282 = 400k ( đuôi gánh 82)
09.71.71.76.28 = 400k ( tiến đều thêm phát )
09686.45.828 = 350k ( đuôi gánh phát thêm )
0976.80.6396 = 400k ( đuôi năm sinh 96)
09777.969.72 = 350k ( gánh giữa dễ nhớ)
0974.805.828 = 400k ( gánh đuôi phát lộc)
0973.25.6638 = 400k ( lộc lộc thêm phát)
0984.86.32.36 = 400k ( Thêm tài thêm lộc )
0979.986.323 =400k ( phát lộc gánh đuôi
0961.623.613 = 350k ( sim dễ nhớ)
0968.02.20.96 = 350k ( lặp 0220 đuôi 96)
0966.082.369 = 400k ( đuôi tiến đều 3-6-9)
0967.668.296 = 400k ( lộc lộc phát đuôi 96)
0972.522.355 = 300k đã bán
0962.52.82.97 = 300k đuôi năm sinh 97
0965.82.55.38 = 250k
0961.62.1136 = 350k nhất nhất thêm lộc
0965.355.985 = 350k
0961.050.369 = 450k đuôi tiến 3-6-9
0963.65.6236 = 400k lộc mãi thêm lộc
0963.38.96.93 = 400k đuôi cặp 96& 93
0963.129.585 = 300k đuôi gánh
0963.665.195 = 350k đuôi năm sinh 95
0966.33.98.95 = 350k
0961.095.383 = 350k
09669.08.303 = 300k đuôi gánh
0974.90.6326 = 350k lộc thêm mãi lộc
09675.9.6883 = 450k lộc phát phát tài
0.969.3689.82 = 350k đuôi tiến đều đẹp
0984.336826 = 450k mãi mãi lộc phát thêm lộc
0973.833.816= 350k phát thêm thâm phát nhất lộc
0971.82.69.82 = 350k sinh tài 69 gánh đuôi 82 ( phát thêm ) đã bán
0962.813.882 = 400k đuôi tiến mãi phát phát thêm
0969987.727 = 400k lùi như tiến 987 & và đuôi gánh đẹp
09.6226.800 = 350k lộc thêm lộc phát đuôi chẵn đôi
0972.390.883 = 450k phát phát tài
09.68.68.2325= 400k lộc phát lộc phát tiến đều
0966.8636.90 = 400k phát lộc thêm lộc đuôi năm sinh 90
0962.45.45.83 = 450k bốn mùa phát tài
0969.3663.94 = 400k thêm lộc lộc thêm gánh đảo đuôi năm sinh 90
0963.26.36.93 = 400k đuôi tiến lộc phát đều đẹp dễ nhớ
0981.91.81.90 = 400k đuôi năm sinh lớn gánh đảo dễ nhớ
0964.000.965 = 400k đuôi tiến tam hoa giữa dễ nhớ
0969.75.90.89 = 350k đuôi 90 89 lớn dễ nhớ
097.666.12.15 = 450k tam hoa 6 tiến 12 15 dễ nhớ
0981.447.991= 400k đuôi năm sinh 91 đẹp
0971.74.4569 = 450k đuôi tiến 4569 sinh tài sinh lộc