Musictalent cung cấp tất cả các loại nhạc cụ từ Piano, Guitar, Violin, nhạc cụ dân tộc, sáo, kèn...
Nhận đào tạo tất cả các bộ môn năng khiếu nghệ thuật: đàn, trống, vẽ, múa, dance, thanh nhạc, hiphop...