Bán hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MỚI NHẤT

Mã sách: thực hành kế toán
Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà
Nhà xuất bản: Tài Chính
Năm xuất bản: Quý 4 năm 2011
Số trang: 600.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán: 325,000 VNĐ


Hướng dẫn thực hành kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán, theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA MỚI NHẤT


Tóm tắt nội dung hướng dẫn thực hành:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế, Tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà, Vụ phó Vụ Chế độ kế toán đó biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2011”

Nội dung cuốn sách Hướng dẫn thực hành gồm có 13 chương, 2 phụ lục hướng dẫn:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư

Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và cỏc khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương XIII: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán doanh nghiệp
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán kế toán doanh nghiệp


Liên hệ: Hà Trinh: 0935 983 988
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net