Khách ai đặt mua hạt gấc liên hệ mình nhé
01686805742. Giá công khai là.
Hạt sống phơi khô 70k/kg
Hạt đã rang giã 100k/kg giúp khách thuận tiện hơn.