Dự Án Huy Hoàng, thạnh mỹ lợi.
Trương Chức: 0903735879 - 0913994973
-Lô S ,dt:8x20m,đường 12m,(đối diện CV),giá 30tr/m2(thương lượng)
-Lô A , dt:8x20m,đường 12m,Hg ĐN,giá 29tr/m2
-Lô B ,dt: 8x20m,đường 25m,Hg ĐN,giá 49tr/m2(thương lượng)
-Lô G ,dt:8x20m,đường 12m,Hg ĐB(đối diện CV),giá 33tr/m2
- Lô P, dt: 15 x20m, đường 25m, Hg TN, <Góc 2 Mặt Tiền Sông,>, giá 47tr/m2
-Lô C, dt:5x20m, đường 12m, Hg ĐN ,giá 30tr/m2
-Lô F,dt:5x20m,đường 25m (Đối Diện TTTM),Hg TB giá 57tr/m2
-Lô J,dt:15x18m,đường 20m,Hg ĐN,giá 47tr/m2
- Lô E,dt:5x20m,đường 25m,(Đối Diện TTTM),giá 60tr/m2
- LôD,dt:8x20m,đường 40m,Hg TN,(đối diện TTHC),giá 79tr/m2
-Lô O,dt 8x20m, đường 30m,Hg ĐN,giá 43tr/m2
-Lô H,dt:5x20m,đường 25m,Hg ĐN,giá 44tr/m2
------------------------------
NHÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP
Công ty TNHH TM – DV BĐS ĐẤT VÀNG