Đàn phốc hươu thuần chủng rất đẹp, 5con , 3đực, 2 cái đã được 5 tuần, đã tiêm chủng 1 mũi 5trong 1, giá 2,2 triệu/con
Tớ bên ngọc thụy, long biên, đt :0902286008