Bán đÀn lẠp xường vàng , 2 tr 4 / em , sinh 29 tháng 10 , giờ 1 tháng 1 nGày rồi , Đa ăn cơm được , chó nhà đẻ , lh 0912248653