Chúng tôi chuyên nhận giao chim phóng sinh tại khu vực Hà Nội.
Đơn giá bán buôn: 9.000đ/con
Chi tiết liên hệ: Ms Lý - 0914.923.986