Bán chậu nhựa trồng hoa tại Đà Nẵng.Liên hệ 17 Lâm Nhĩ Hòa An Đà Nẵng.SĐT 0905905252 A Đạt[IMG][/IMG]