Máy cắt sắt là thiết bị có khả năng làm việc cùng tất cả các công trình xây dựng lớn, nhỏ. Máy cắt sắt có những ưu điểm hoạt động bền, chạy êm và có đầy đủ phụ tùng thay thế, dễ bảo dưỡng. Máy cắt sắt chuyên dùng cho các đơn vị thi công nhà, cầu đường, hầm , thủy điện…


Máy cắt sắt GQ45 đồng hành cùng tất cả các công trình xây dựng lớn, nhỏ. Máy cắt sắt GQ45 hoạt động bền, chạy êm và có đầy đủ phụ tùng thay thế, dễ bảo dưỡng. Máy chuyên dùng cho các đơn vị thi công nhà, cầu đường, hầm, thủy điện… Máy cắt sắt GQ45 được cải tiến hơn so với máy cắt sắt GQ40 về khả năng làm việc, công suất động cơ, và nó cũng có trọng lượng và kích thước lớn hơn so với GQ45.


Máy cắt sắt GQ40 chuyên dùng cho các công trình xây dựng lớn, nhỏ. Máy cắt sắt hoạt động bền, chạy êm và có đầy đủ phụ tùng thay thế, dễ bảo dưỡng. Máy chuyên dùng cho các đơn vị thi công nhà, cầu đường, hầm , thủy điện ……

Chi tiết xin truy cập website: Thiết bị xây dựng