Bán bịch phôi nấm bào ngư 18k/bịch cho người thích tự trồng nấm tại nhà LH: Dũng 0907395190 (TK: Bán bịch phôi nấm bào ngư)