em có một chai rượu passport scotch muốn bán. Do cô em xách tay về
giá cả thỏa thuận
liên hệ:01695 434 794
em cảm ơn các mẹ đã đọc tin nhé!