Phần mềm quản trị doanh nghiệp ABSoft là dịch vụ phần mềm giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị như: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Quản trị sản xuất, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Chất lượng, Hành chính, Kê khai thuế, Xây dựng Website,...
ABSoft được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet
[img] https://lh3.googleusercontent.com/-e...CCo/s912/1.PNG [/img]
ABSoft là một Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất giúp doanh nghiệp thực hiện tất cả các nghiệp vụ quản trị của một doanh nghiệp từ: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Công việc, Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Tài sản, Hành chính,...
Khi đăng ký sử dụng ABSoft, doanh nghiệp sẽ được sử dụng Phần mềm Quản trị tài chính kế toán ABSoft đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ của đơn vị, phù hợp với doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng..
[img] https://lh3.googleusercontent.com/-S...CCo/s912/2.PNG [/img]
Để đầu tư một giải pháp Quản trị doanh nghiệp của nước ngoài, chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có khả năng thực hiện được vì chi phí có thể lên đến hàng trăm ngàn đô la, chưa kể chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị. Trong khi đó, với ABSoft, các tính năng không thua kém các phần mềm tương đương của nước ngoài nhưng giá thành lại rất Việt Nam.
Khách hàng không phải đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị. Ngoài ra khách hàng cũng không phải trả chi phí nâng cấp, bảo trì sản phẩm, ngoài khoản phí thuê bao phần mềm trả theo dung lượng dữ liệu và thời gian đăng ký sử dụng.
Điểm đặc biệt tiết kiệm hơn nữa là Doanh nghiệp “mua 1 sẽ được 10”, có nghĩa là chỉ cần mua Phần mềm Quản trị tài chính kế toán ABSoft nhưng sẽ được sử dụng thêm các phần mềm quản trị khác trong cùng hệ thống như: Nhân sự, bán hàng, công việc, truyền thông,....