Thẻ ATM là thẻ được sử dụng để giao dịch tại máy ATM; nghĩa là thẻ nào có thể giao dịch được tại ATM đều được coi là thẻ ATM; điều đó cũng có nghĩa là các loại thẻ ngân hàng hiện nay như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước đều là thẻ ATM.
Tuy nhiên vì sự phổ biến của thẻ ghi nợ nên nhiều người mưới lần tưởng như vậy.
Các ngân hàng hiện nay đều thu phí dịch vụ sử dụng thẻ, điều tốt nhất có thể làm tìm ngân hàng có mức phí sử dụng thẻ thấp hơn
5 ngân hàng miễn phí rút tiền tại ATM trên toàn quốc dưới đây sẽ không thể nằm ngoài lựa chọn nếu bạn muốn rút tiền miễn phí, ngoài ra cũng có nhiều ngân hàng khác miễn phí rút tiền nội mạng (cho thẻ ghi nợ). Chi tiết về 5 ngân hàng miễn phí rút tiền ATM toàn quốc.