Có một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ LED hữu ích. Bằng cách đảm bảo rằng các đèn LED được bảo vệ từ điều kiện bất lợi có thể để đảm bảo tuổi thọ tối đa được duy trì. Nhiệt độ: Một trong những vấn đề chính trong việc đảm bảo cuộc sống tối đa thu được từ một đèn LED là giữ cho nhiệt độ xuống. Nhiệt độ quá cao sẽ rút ngắn đáng kể đời sống. Để ngăn chặn các chip LED chạy quá nhiệt có một số yếu tố có thể được bao gồm trong thiết kế màn hình led

Tốt đường dẫn nhiệt từ chip LED để mount: Nó là cần thiết để đảm bảo rằng nhiệt có thể được gỡ bỏ một cách hiệu quả từ các chất bán dẫn LED tự. Đây là bước đầu tiên trong việc đảm bảo nhiệt độ ngã ba đèn LED không tăng lên cao và ảnh hưởng xấu đến đời LED. Tốt liên kết giữa LED và bên ngoài gắn kết: Nó là cần thiết để đảm bảo rằng các gói LED là có hiệu quả ngoại quan đến các yếu tố trên mà nó được gắn kết. Các kháng nhiệt nên càng thấp càng tốt, có thể sử dụng dầu mỡ gắn nhiệt thọ đảm bảo liên lạc hoàn toàn.


Tốt tản nhiệt: Để mà nhiệt được loại bỏ hiệu quả từ lắp ráp tổng thể tản nhiệt mà trên đó các đèn LED được gắn trên cần phải có một sức đề kháng nhiệt thấp. Nó cũng nên được đặt rất nhiệt đó sẽ chảy ra từ các tản nhiệt. Đối với đèn LED chiếu sáng, điều này đặc biệt quan trọng bởi vì thường đèn sẽ được nằm trong vòng phụ kiện ánh sáng nhỏ và điều này sẽ không trợ giúp làm mát, và do đó tuổi thọ đèn LED sẽ được giảm. LED độ ổ đĩa: Để có được tuổi thọ LED tốt nhất, các đèn LED nên được định hướng tốt trong xếp hạng của nó. Overdriving một LED mạnh sẽ làm giảm tuổi thọ của nó, mặc dù nó sẽ làm tăng sản lượng ánh sáng man hinh led

Nguồn cung cấp: Việc cung cấp điện cần phải khớp với diode phát ra ánh sáng tối ưu cho LED tuổi thọ. Không chỉ có điện áp nên được quy định, nhưng hiện nay cũng cần phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo các LED không chạy bên ngoài xếp hạng của nó, hoặc thậm chí quá gần để xếp hạng tối đa của nó. Môi trường: Điều kiện chung như rung động, và nhiệt độ cực - ngay cả khi không vận hành - đặt ứng suất cơ học trên các diode sẽ làm giảm tuổi thọ đèn LED. Lý tưởng nhất, một đèn LED nên được vận hành trong một môi trường khô ổn định. Khi điều này là không thể, một đời LED ngắn hơn nên được dự đoán.

Mặc dù nó có thể xuất hiện rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà cuộc sống LED nên càng lâu càng tốt, điều này có thể không phải luôn luôn là yêu cầu chính. Có thể là trong một số trường hợp sản lượng ánh sáng là quan trọng hơn cả cuộc đời LED, và trong trường hợp này, nó có thể cho phép để chạy nhiều đèn LED để có được ánh sáng bổ sung. Ngoài ra chế về ngân sách có thể hạn chế sự bao gồm quản lý nhiệt bảng điện tử hiệu quả hơn, và trong trường hợp này là một quyết định có thể được thực hiện để cân bằng LED tuổi thọ so với các chi phí.