Bài 1: Luật Khai Nguyên tư vấn thủ tục thành lập công ty
Để có thể thành lập công ty, doanh nghiệp đối với hầu hết các loại hình công ty, doanh nghiệp hiện nay theo luật doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại (2017) (các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên) đều phải thực hiện đầy đủ bao gồm 4 giai đoạn:
Giai đon 1: Chun b đy đ tt c các thông tin cn thiết đ to h sơ th tc thành lp doanh nghip.
Bước 1: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp, công ty để bắt đầu khởi nghiệp. Chủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, để có thể xác định đứng và chọn lựa loại hình doanh nghiệp, công ty phù hợp nhất với định hướng phát triển của công ty. Cụ thể ở đây là công ty TNHH.
Bước 2: Chuẩn bị các bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu riêng của những thành viên (cổ đông). Việc phải chọn lựa ai sẽ là thành viên (cổ đông) của công ty sẽ do chủ doanh nghiệp, công ty quyết định, tuy nhiên số lượng thành viên và số lượng cổ đông sẽ được quy định bởi loại hình doanh nghiệp, công ty đó
Bước 3: Cần lựa chọn đặt tên công ty, tốt nhất bạn nên dựa vào công việc của công ty và thương hiệu, lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đọc, dễ viết và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn với tên các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên phạm vi toàn quốc). Để xác định được tên công ty của mình có bị trùng với những công ty đã có hay không, bạn có thể tiến hành truy cập vào “Hệ thống thông tin đăng ký của doanh nghiệp quốc gia” để tra cứu kỹ hơn.
Bước 4: Xác định cụ thể địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty.
Bước 5: Xác định số vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh.
Bước 6: Xác định rõ chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty. Yêu cầu chung về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty thường để chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).
Bước 7: Xác định rõ ngành nghề kinh doanh và chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.
Giai đon 2: Son tho và np h sơ thành lp công ty
Bước 1: Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trở lên nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông thường, sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ của bạn là hợp lệ bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty
Giai đon 3: Làm con du pháp nhân
Bước 1: Bạn phải mang một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty đến cơ sở có chức năng khắc dấu theo quy định để thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho công ty. Với cơ sở khắc dấu sau khi khắc xong, con dấu pháp nhân sẽ chuyển cho cơ quan công an tỉnh, thành phố để cơ quan công an tiến hành kiểm tra đăng ký sau đó sẽ trả con dấu cho doanh nghiệp.
Bước 2: Nhận con dấu pháp nhân. Khi đến nhận con dấu, người đại diện doanh nghiệp mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, công ty (bản gốc) và xuất trình chứng minh thư nhân dân cho cơ quan công an. Ngoài ra, nếu người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp không thể trực tiếp đi nhận con dấu đó được thì có thể ủy quyền (có công chứng) cho người khác đến nhận con dấu đó
Giai đon 4: Th tc sau thành lp công ty
Một doanh nghiệp, công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có giấy Đăng ký kinh doanh và con dấu là đã có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình bình thường theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định pháp luật, sau khi có Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các công việc như sau:
Bước 1: Tiến hành việc đăng ký khai thuế ban đầu với cơ quan thuế tại nơi bạn đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định của pháp luật.
Bước 2: Tiến hành đăng ký kê khai thuế điện tử thông qua dịch vụ chữ ký số.
Bước 3: Đăng bố cáo (theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp);
Bước 4: Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài theo quy định (theo Mẫu số 01/MBAI được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC vào ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính).
Bước 5: Nộp các thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo Mẫu số 06/GTGT được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC vào ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính).
Bước 6: Làm thủ tục mua, đặt in, hoặc tự in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC vào hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ 01/06/2014.
Bước 7: Doanh nghiệp bắt buộc phải dán hoặc treo "hóa đơn mẫu liên 2" tại trụ sở doanh nghiệp, công ty.
Bước 8: Phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh cần thiết đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cao.