Tủ Cơm 12 khay điện:

Mã hàng: CH-A-300
Số khay: 12
Kích thước: 815x620x1550 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12 KW
Trọng Lượng: 83 Kg
Giá bán: 16.500.000 VNĐ
Tủ cơm 12 khay điện III

Mã hàng: CH-B-300
Số khay: 12
Kích thước: 750x615x1440 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12 KW
Trọng Lượng: 70 Kg
Giá bán: 15.750.000 VNĐ
Tủ cơm 12 khay điện II

Mã hàng: CH-BA-300
Số khay: 12
Kích thước: 750x615x1630 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12 KW
Trọng Lượng: 77 Kg
Giá bán: 16.800.000 VNĐ
Tủ nấu cơm KS-6D

Mã hàng: KS-6D
Số khay: 6-8 khay
Kích thước: 675x550x1010 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 9 KW
Nhiên liệu: Điện+ Gas
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 9.000.000 VNĐ
Tủ nấu cơm KS-8D

Mã hàng: KS-8D
Số khay: 8
Kích thước: 675x550x1010 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 9 KW
Nhiên liệu: Điện + Gas
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 11.000.000 VNĐ
Tủ nấu cơm KS-10D

Mã hàng: KS-10D
Số khay: 10
Kích thước: 675x550x1350 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12 KW
Nhiên liệu: Điện + Gas
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 13.000.000 VNĐ
Tủ nấu cơm KS-12D

Mã hàng: KS-12D
Số khay: 12
Kích thước: 675x550x1510 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12 KW
Nhiên liệu: Điện + Gas
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 15.900.000 VNĐ
Tủ cơm 12 khay gas

Mã hàng: CH-F-300
Số khay: 12
Kích thước: 600x690x1570 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12 KW
Trọng lượng: 88 Kg
Nhiên liệu: Điện + Gas
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 17.325.000 VNĐ
Tủ cơm 24 khay gas

Mã hàng: CH-A-600
Số khay: 24
Kích thước:1450x600x1570 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 12x2 KW
Trọng lượng: 167 Kg
Nhiên liệu: Gas
Loại tủ: Tem đỏ
Giá bán: 27.825.000 VNĐ
Tủ cơm 24 khay gas

Mã hàng: KS-24G
Số khay: 12
Kích thước:1400x645x1570 mm
Điện áp: 380 V
Nhiên liệu: Gas
Loại tủ: Tem đen
Giá bán:26.500.000 VNĐ
Tủ cơm 24 khay

Mã hàng: KS-24D
Số khay: 24-32 khay
Kích thước:1400x550x1510 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 24 KW
Nhiên liệu: Điện+Hơi
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 24.900.000 VNĐ
Tủ cơm 36 khay

Mã hàng: KS-36D
Số khay: 36 khay
Kích thước:1400x950x1210 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 36 KW
Nhiên liệu: Điện+Hơi
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 33.000.000 VNĐ
Tủ cơm 48 khay

Mã hàng: KS-48D
Số khay: 48 khay
Kích thước:1400x550x1510 mm
Điện áp: 380 V
Công suất: 48 KW
Nhiên liệu: Điện+Hơi
Loại tủ: Tem đen
Giá bán: 45.000.000 VNĐLò vi sóng KS-DHL-32

Mã hàng: KS-DHL-32
Điện áp: 220 V
Công suất: 2.5 KW
Trọng lượng: 19/31 Kg
Kích thước: 57x62x45 cm
Loại lò: Màu đỏ
Tình trạng: Hàng phải đặt
Giá Liên: Liên hệ trực tiếp

Lò quay vịt KS-XKL25

Mã hàng: KS-XKL25
Điện áp: 380 V
Công suất: ≥ 10 KW
Trọng lượng: 44/73 Kg
Kích thước: 60x80x104 cm
Tình trạng: Hàng phải đặt
Giá Liên: Liên hệ trực tiếp
Lò quay vịt KS-XK25-2

Mã hàng: KS-XK25-2
Điện áp: 380 V
Công suất: 22.4 KW
Trọng lượng: 88/146 Kg
Kích thước: 112x80x104 cm
Tình trạng: Hàng phải đặt
Giá Liên: Liên hệ trực tiếp

Chi xem Website:
http://www.kingsun.vn,
http://www.hoanam.vn.
http://www.hoanamjsc.com,
http://www.timmuaban.net[/QUOTE]