Mấy nhóc nhà mình bẻ gãy cái thẻ nhớ máy ảnh Soni. Ai có cái thẻ nhớ để lại e với. E ở ĐN/ 0909534404