a. Trình tự thực hiện: - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. - Cán bộ TNHS chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc; - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong buổi làm việc, - Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký ngay trong buổi làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận TNHSHC để trả kết quả cho công dân đúng hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi - Thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. - Giấy tờ phải xuất trình: + Hộ khẩu/CMND của người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi + Giấy giới thiệu của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ (nếu người đi khai sinh là đại diện của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ). * Số lượng hồ sơ: 01 bộ d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy khai sinh (bản chính); - Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh h. Lệ phí: Không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ của trẻ thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; - Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mãu hộ tịch - Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.- Biểu mẫu về hôn nhân gia đình
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂVĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWSSố 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666